Vi bygger bolag som utmanar genom ny teknik och innovation