Styrelsen

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tolv stämmovalda ledamöter. Aktieinnehav per den 4 april 2024.

James Anderson

Styrelseordförande
Visa mer +
Visa mindre -

Född: 1959
Nationalitet: Brittisk medborgare.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större ägare.
Innehav inklusive eventuellt närstående person: 550.000 B-aktier.
Uppdrag i utskott: Ordförande i utskottet för Medarbetarfrågor och Ersättningar.
Övriga nuvarande väsentliga uppdrag: Managing Partner på Lingotto LLP, medlem i Johns Hopkins University Board of Trustees och investeringskommittén, senior rådgivare till Antler Groups styrelse, ordförande för Panmure House Prize Panel, medlem i investeringskommittén på University College, Oxford.

James Anderson valdes till styrelseordförande i Kinnevik 2021. Han blev partner på Baillie Gifford1987, ledde det europeiska aktieteamet, medgrundade Long Term Global Growth Strategy 2003 och var ordförande för International Growth Portfolio Construction Group 2003-2019, inklusive co-manager för Vanguard International Growth Fund. Han var också manager för Scottish Mortgage Trust 2002-2015 och Joint Manager 2015-2022. James har studerat på universiteten Oxford, Carleton och Johns Hopkins.

Susanna Campbell

Styrelseledamot
Visa mer +
Visa mindre -

Född: 1973
Nationalitet: Svensk medborgare.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större ägare.
Innehav inklusive eventuellt närstående person: 4.000 B-aktier.
Uppdrag i utskott: Ledamot i Revisions- och hållbarhetsutskottet, ledamot i utskottet för Medarbetarfrågor och Ersättningar.
Övriga nuvarande väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Network of Design och Syre, styrelseledamot i Indutrade, Northvolt, Estrid och H2 Green Steel, industrirådgivare åt Vargas Holding, senior rådgivare åt Norrsken VC.
Sociala media: LinkedIn

Susanna Campbell valdes till styrelseledamot i Kinnevik 2019. Mellan 2012-2016 var hon vd för det svenska investmentbolaget Ratos, efter att ha anslutit från McKinsey & Co år 2003. Susanna har en MSc från Handelshögskolan i Stockholm.

Harald Mix

Board Director
Visa mer +
Visa mindre -

Född:1960
Nationalitet:Svensk medborgare.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större ägare.
Innehav inklusive eventuellt närstående person: 25.000 A-aktier och 200.000 B-aktier.
Uppdrag i utskott: Ledamot i utskottet för Medarbetarfrågor och Ersättningar.
Övriga nuvarande väsentliga uppdrag: Medgrundare och vd för Altor Equity Partners, styrelseordförande i Vargas Holding, H2 Green Steel och Aira, styrelseledamot i Nordic Leisure Travel Group och Carnegie Investment Bank.
Sociala media: LinkedIn

Harald Mix valdes till styrelseledamot i Kinnevik 2021. Han har arbetat inom management consulting och private equity vid Booz Allen & Hamilton och vid First Boston i New York. Harald var med och grundade Industrikapital 1990 där han var verksam fram till 2001. Han tog examen vid Brown University, Rhode Island, 1983 och vid Harvard Business School 1987.

Charlotte Strömberg

Styrelseledamot
Visa mer +
Visa mindre -

Född: 1959
Nationalitet: Svensk medborgare.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större ägare.
Innehav inklusive eventuellt närstående person: 6.000 B-aktier.
Uppdrag i utskott: Ordförande i Revisions- och hållbarhetsutskottet.
Övriga nuvarande väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Clas Ohlson AB, Höganäs AB, Lindéngruppen AB och Ersta Diakoni, vice styrelseordförande för Sofina SA, ledamot i Aktiemarknadsnämnden, oberoende ledamot i Nasdaq Stockholms bolagskommitté.
Sociala media: LinkedIn

Charlotte Strömberg valdes till styrelseledamot i Kinnevik 2018. Under 2006-2011 var hon vd för den nordiska verksamheten på Jones Lang LaSalle. Dessförinnan var hon Head of Equity Capital Markets, och senare Head of Investment Banking på Carnegie Investment Bank. Hon är även medgrundare av DHS Venture Partners. Charlotte har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Cecilia Qvist

Styrelseledamot
Visa mer +
Visa mindre -

Född: 1972
Nationalitet: Svensk medborgare
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större ägare.
Innehav inklusive eventuellt närstående person: 4.000 B-aktier.
Uppdrag i utskott: Ledamot i Revisions- och hållbarhetsutskottet.
Övriga nuvarande väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Polarium och Embracer Group.
Sociala media: LinkedIn

Cecilia Qvist valdes till styrelseledamot i Kinnevik 2020. Hon har tidigare varit vd på Leia Inc. och president för LEGO Ventures. Innan LEGO var hon Global Head of Markets på Spotify och senior rådgivare avseende bolagets globala tillväxtstrategi. Hon har även haft seniora befattningar på Ericsson, Swedbank och Nasdaq. Cecilia har en MBA från University of Edinburgh.

Claes Glassell

Board Director
Visa mer +
Visa mindre -

Född: 1951
Nationalitet: Svensk medborgare
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större ägare.
Innehav inklusive eventuellt närstående person: -
Uppdrag i utskott: Ledamot i utskottet för Medarbetarfrågor och Ersättningar.
Övriga nuvarande väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Cambrex Corp. Senior rådgivare till Permira.
Sociala media: LinkedIn

Claes Glassell valdes till styrelseledamot i Kinnevik 2024. Mellan 1999-2003 var Claes Chief Operating Officer och President för Cambrex Corp. Han blev sen blev verkställande direktör för Cerus Corp. 2004-2011 och för CMC Biologics 2011-2015. Claes var styrelseordförande i LSNE 2017-2021 samt styrelseordförande i Quotient Sciences 2019-2022. Därtill har han tidigare haft ledande befattningar och varit styrelseledamot i flera publika och privata bolag och branschorgan, inklusive Vitrolife AB, Cellartis AB, Nobel Chemicals, Berol Nobel, Svenska Handelskammaren i New York samt Sveriges Kemiska Industrikontor. Claes har en masterexamen i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola.

Maria Redin

Styrelseledamot
Visa mer +
Visa mindre -

Född: 1978
Nationalitet: Svensk medborgare
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större ägare.
Innehav inklusive eventuellt närstående person: 4.900 B-aktier.
Uppdrag i utskott: Ledamot i Revisions- och hållbarhetsutskottet.
Övriga nuvarande väsentliga uppdrag: Verkställande direktör för MTG. Styrelseledamot i Hemnet. 
Sociala media: LinkedIn

Maria Redin valdes till styrelseledamot i Kinnevik 2024. Hon har varit verkställande direktör för MTG sedan 2020, där hon tidigare var CFO och Head of Group Finance & Controlling. Maria har även varit verkställande direktör för MTG:s tidigare spel- och underhållningsbolag Bet24 och styrelseledamot i NetEnt 2012- 2020. Hon har en kandidatexamen i företagsekonomi från Cameron University och en masterexamen i internationell företagsekonomi från Göteborgs universitet.