Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Styrelsen

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tolv stämmovalda ledamöter. Aktieinnehav per den 10 juli 2024.

James Anderson
Styrelseordförande
Susanna Campbell
Styrelseledamot
Harald Mix
Styrelseledamot
Charlotte Strömberg
Styrelseledamot
Cecilia Qvist
Styrelseledamot
Claes Glassell
Styrelseledamot
Maria Redin
Styrelseledamot