Insiders (PDMRs)

Transaktioner som utförs av personer i ledande ställning (Eng: ”PDMRs”) registreras enligt EU:s regler om marknadsmissbruk (MAR) i Finansinspektionens insynsregister.

För kontinuerligt uppdaterad information angående transaktioner utförda av personer i ledande ställning, vänligen besök Finansinspektionens webbplats. En stor del av transaktionerna utförda av personer i ledande ställning är hänförliga till Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram.