Aktiekapital

Kinnevik ABs aktiekapital är fördelat på 281 177 810 aktier med ett kvotvärde på 0,10 kr per aktie. En aktie av serie A berättigar till 10 röster och en aktie av serie B samt serie C-D berättigar till 1 röst. Samtliga aktier av serie A och serie B medför lika rätt till andel i Kinneviks tillgångar och vinst, och aktier av serie C-D medför rätt till andel i Kinneviks tillgångar och vinst under förutsättning att vissa prestationsvillkor uppfylls. Såvitt styrelsen känner till förekommer inga aktieägaravtal eller aktieägarföreningar i Kinnevik.

Fördelning per aktieslag

 Antal aktierAntal rösterTotalt aktiekapital (Tkr)
Serie A33 755 432337 554 3203 376
Serie B243 217 233243 217 23324 322
Serie D 2020618 815618 81562
Serie C-D 2021793 046793 04679
Serie C-D 20221 083 0101 083 010108
Serie C-D 20231 710 2741 710 274171
Totalt281 177 810584 976 69828 118

Utveckling av aktiekapitalet

 ÅrHändelseFörändring i aktiekapital (kr)Totalt
aktiekapital (kr)
Förändring i antal aktierTotalt antal aktier
2010Nyemission av
C-aktier
13 50027 758 319135 000277 583 190
2013Nyemission av
C-aktier
18 50027 776 819185 000277 768 190
2016Återköpsprogram-230 15527 546 664-2 301 552275 466 638
2018Nyemission av 
C-aktier
20 00027 566 664200 000275 666 638
2018Nyemission av omvandlingsbara, efterställda incitamentsaktier58 72827 625 392587 281276 253 919
2019Nyemission av omvandlingsbara, efterställda incitamentsaktier69 75627 695 147697 560276 951 479
2019Inlösen av omvandlingsbara, efterställda incitamentsaktier i 2018 och 2019 års serier-4 92327 690 224-49 235276 902 244
2020Nyemission av omvandlingsbara, efterställda incitamentsaktier121 88027 812 1041 218 800278 121 044
2021Inlösen av omvandlingsbara, efterställda incitamentsaktier i 2018, 2019 och 2020 års serier-27 73727 784 366-277 379277 843 665
2021Nyemission av omvandlingsbara, efterställda incitamentsaktier85 35527 869 721853 550278 697 215
2022Nyemission av 264 532 aktier av serie X och omvandling till stamaktier av serie B26 45327 896 175264 532278 961 747
2022Nyemission av omvandlingsbara, efterställda incitamentsaktier121 24528 017 4201 212 450280 174 197
2022Inlösen av 2021 års omvandlingsbara, efterställda incitamentsaktier-1 99528 015 425-19 950280 154 247
2023 Inlösen av omvandlingsbara, efterställda incitamentsaktier i 2018, 2020, 2021 och 2022 års serier-44 60527 970 820-446 048279 708 199
2023 Nyemission av 177 703 aktier av serie X och omvandling till stamaktier av serie B17 77027 988 590177 703279 885 902
2023Nyemission av omvandlingsbara, efterställda incitamentsaktier201 02228 189 6122 010 222281 896,124
2024

Inlösen av omvandlingsbara, efterställda incitamentsaktier i 2019, 2021, 2022 och 2023 års serier

-71 83128 117 781-718 314281 177 810