Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Ersättningar

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (Tkr)

 20232022
 Styrelse, VD och ledande befattningshavareÖvriga anställdaStyrelse, VD och ledande befattningshavareÖvriga anställda
Sociala kostnader14 94821 80415 75518 283
Pensionskostnader5 7886 0155 9914 358
Beräknade kostnader för aktierelaterade ersättningar (inklusive sociala kostnader)132 40851 44726 93034 497
Summa102 481174 339104 120132 517

1) I aktierelaterade ersättningar ingår subventioner som erhållits i samband med tecknandet av LTI program.

Ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare (Tkr)

 20232022
 VDÖvriga ledande befattningshavare1      VDÖvriga ledande befattningshavare1
Rörlig ersättning4 39311 5795 92011 862
Extraordinär rörlig ersättning---5 049
Förmåner200618138509
Pensionskostnader2 6693 1192 4353 556
Beräknade kostnader för aktierelaterade ersättningar (exklusive sociala kostnader)26 48218 8135 90014 596
Summa  22 67251 20422 39352 993

1) Övriga ledande befattningshavare har under 2022 uppgått till 6 (6) personer.   
2) I aktierelaterade ersättningar ingår subventioner som erhållits i samband med tecknandet av LTI program.