Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Vår klimatpåverkan

Att investera för att motverka klimatförändringarna är en stor möjlighet för Kinnevik. Vi arbetar nära våra climate tech-bolag för att definiera och artikulera den stora positiva påverkan de kan ha på planeten genom att minska, avskilja och generera undvikna koldioxidutsläpp i stor skala.

Vi har även satt ambitiösa mål för att minska våra koldioxidutsläpp i linje med 1,5°C-ambitionen. Detta inkluderar att mäta klimatpåverkan från Kinneviks egen verksamhet och vår portfölj, samt att stötta våra bolag sätta mål i linje med vetenskapen och att definiera tydliga färdplaner för att nå dit.

Uppfyllande av Kinneviks klimatmål

Kinnevik har två klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser och för att anpassa vår portfölj och organisation till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp:

  • Minska utsläppsintensiteten av växthusgaser i Kinneviks portfölj med 50% år 2030, med 2020 som basår (scope 3 kategori 15 Investeringar)
  • Minska utsläppen av växthusgaser från Kinneviks verksamhet med 50% till 2030 och med 90% till 2050, med 2019 som basår (scope 1-3 undantaget kategori 15 Investeringar)

Under 2023 ökade de sju bolag som ingår i beräkningen av Kinneviks portföljmål (39 procent av portföljvärdet per den 31 december 2023) sin utsläppsintensitet med 8 procent jämfört med föregående år och uppnåde därmed inte vårt årliga mål på minskning om 7 procent. Mer information om metodik och inkluderade bolag finns i vår Climate Progress Report 2023.

Översikt över Kinneviks utsläpp i den egna verksamheten

(scope 1-3 undantaget kategori 15 Investeringar)

Kinneviks utsläpp under 2020 och 2021 var väsentligt lägre än andra år till följd av coronaviruset och en betydande minskning av affärsresor. Under 2023 utökade vi omfattningen av rapporteringen för kategorin Inköpta varor och tjänster till att även inkludera bland annat IT-utrustning och fler typer av mat. Detta ökade våra utsläpp under 2023 med 70 ton CO2e jämfört med 2022, allt annat lika. Vi strävar efter att fortsätta utveckla vår rapportering framgent.

Kinneviks växthusgasutsläpp (ton CO2e)2019 2020 2021 2022 2023 
Bolagets egna/leasade fordon17,511,75,37,74,4
Scope 2 - Totalt6,94,85,53,24,8
Energi6,94,85,53,24,8
Scope 3 - Totalt485,973,179,6315,5340,0
Bolagets egna/leasade fordon4,02,72,02,41,3
Energi1,31,41,30,84,2
Inköpta varor och tjänster1,40,50,61,171,2
AvfallMindre än 0,1Mindre än 0,1Mindre än 0,1Mindre än 0,10,2
Tjänsteresor479,268,575,7300,5257,8
Anställdas pendlingEj mättEj mättEj mätt4,04,6
Leasade tillgångar uppströmsEj mättEj mättEj mätt0,20,1
Leasade tillgångar nedströmsEj mättEj mättEj mätt6,50,7
Summa510,389,690,4326,4349,3
Per heltidsekvivalent12,92,22,37,37,6
Per kvadratmeter kontorsyta0,660,120,120,270,29

Climate Progress Report 2023

I den här rapporten följer vi upp Kinneviks klimatmål om att minska utsläppsintensiteten i portföljen.

Climate progress report

Climate-related Financial Disclosures

Effekterna av klimatförändringarna är tydliga och kommer att ha en allt mer påtaglig påverkan på Kinnevik och vår portfölj. Genom att följa rekommendationerna från Task Force on Climate-related Financial Disclosures (”TCFD”) kan vi identifiera, bedöma och hantera våra mest väsentliga klimatrelaterade risker och möjligheter.

TCFD