Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Finansiering

 FörfallValutaRam
Kapitalmarknads­finansiering   
Obligationer under MTN-Program2028SEK500 Mkr
 2026SEK1 500 Mkr
 2025SEK1 500 Mkr
Kreditfaciliteter   
Syndikerat banklån2026SEK2 500 Mkr
Syndikerat banklån2028SEK1 600 Mkr
Checkräknings­krediter2024SEK130 Mkr

Kapitalmarknads­finansiering

MTN-Program

Kinnevik har etablerat ett obligationsprogram för emission av så kallade medium term notes. Programmet möjliggör för Kinnevik att emittera obligationer med löptider ej understigande 12 månader inom ett rambelopp om 6 Mdkr. Programmet förlängdes i februari 2019, och i samband med förlängningen anslöt sig Danske Bank som emissionsinstitut under programmet. De allmänna villkoren för obligationer som emitteras inom programmet innefattar standardskrivelser avseende kontrollägarskifte och negativklausul avseende pantsättning. 

SEB står som arrangör av programmet och är även emissionsinstitut tillsammans med Svenska Handelsbanken, Swedbank, Nordea Bank, DNB Bank ASA, filial Sverige samt Danske Bank.

I februari 2020 emitterade Kinnevik obligationer om 1,5 Mdkr under MTN-Programmet. Obligationerna har fem års löptid, 1.250 Mkr bär en ränta baserad på tre månaders STIBOR + 0,80%, och 250 Mkr bär en fast ränta om 1,058%.

I november 2021 uppdaterade Kinnevik prospektet för sitt MTN-program för att möjliggöra för emission av hållbarhetslänkade medium term notes i linje med Kinneviks Hållbarhetslänkade Finansieringsramverk. 

I november 2021 emitterade Kinnevik obligationer om 2,0 Mdkr under MTN-Programmet, varav en tranche om 1,5 Mdkr med fem års löptid och en ränta baserad på tre månaders STIBOR + 0,70%, och en tranche om 0,5 Mdkr med sju års löptid och en ränta baserad på tre månaders STIBOR + 0,90%. De hållbarhetslänkade obligationernas slutgiltiga inlösenpris beror på i vilken utsträckning Kinnevik uppnår de årliga mål för hållbarhetsprestanda (”SPTs”) som bolaget satt för sitt hållbarhetsarbete. Om Kinnevik inte uppnår en SPT ett visst år kommer inlösenpriset öka med 0.075 procentenheter per SPT och år. Första kontrolldatumet för de årliga målen för hållbarhetsprestanda är 31 december 2022. Mer information om målen finns i Kinneviks hållbarhetslänkade finansieringsramverk som finns tillgängligt längre ner på den här sidan.

Pressmeddelande (Obligationsemission i februari 2020)
Pressmeddelande (Hållbarhetslänkad obligationsemission i november 2021)

Slutliga villkor, lån 105 (Obligationsemission med fast ränta i februari 2020)
Slutliga villkor, lån 106 (Obligationsemission med rörlig ränta i februari 2020
Slutliga villkor, lån 107 (Hållbarhetslänkad obligationsemission, löptid 5 år med rörlig ränta i november 2021)
Slutliga villkor, lån 108 (Hållbarhetslänkad obligationsemission, löptid 7 år med rörlig ränta i november 2021)

Prospekt (MTN-Program 2018)
Prospekt (MTN-Program 2019)
Prospekt (MTN-Program 2020)
Prospekt (MTN-Program 2021)
Prospekt (Hållbarhetslänkat MTN-program 2021)
Prospekt (Hållbarhetslänkat MTN-program 2022)
Prospekt (Hållbarhetslänkat MTN-program 2023)

Kinnevik AB Registreringsbevis


Företagscertifikat

Kinnevik har ett upprättat program för emission av företagscertifikat. Programmet ger Kinnevik möjlighet att emittera företagscertifikat med löptider upp till 12 månader inom en ram om 5 Mdkr. Certifikatprogrammet utgör ett komplement till Kinneviks basfinansiering.

Emissionsinstitut är Danske Bank, DNB, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken och Swedbank.

Kreditfaciliteter

Syndikerade banklån

Kinnevik har två hållbarhetslänkade multi-currency revolverande kreditfaciliteter. En facilitet om 2.500 Mkr som tillhandahålls av en grupp bestående av sex banker – Danske Bank, DNB, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken och Swedbank – och förfaller i maj 2026, samt en facilitet om 1.600 Mkr som tillhandahålls av en grupp bestående av fem banker – Danske Bank, DNB, Nordea, SEB, och Svenska Handelsbanken– och förfaller i november 2028.

Checkräkningskrediter

Kinnevik har checkräkningskrediter hos Handelsbanken (100 Mkr) och Nordea (30 Mkr). Dessa faciliteter förlängs årsvis.

Kreditrating

Kinnevik har ingen officiell kreditrating idag och har inte historiskt haft någon oficiell kreditrating.

Hållbarhetslänkat Finansieringsramverk

I november 2021 publicerade Kinnevik ett hållbarhetslänkat finansieringsramverk under vilket bolaget kan emittera hållbarhetslänkade värdepapper, inklusive obligationer och lån. Det Hållbarhetslänkade Finansieringsramverket förstärker Kinneviks engagemang för sina hållbarhetsmål, inklusive att minska växthusgasintensitet i sin portfölj, och stödja en mer mångsidig grupp av grundare och företagsledare genom sina kapitalallokeringsmål.

Kinneviks Hållbarhetslänkade Finansieringsramverk (endast på engelska)

Second Party Opinion CICERO Shades of Green och IISDs Second Party Opinion (endast på engelska)

Q&A (endast på engelska)