Skapar aktieägarvärde

Kalender

04 apr 2024

Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2023

Lägg till i kalendern
18 apr 2024

Delårsrapport 1 Januari - 31 Mars 2024

Lägg till i kalendern
Se alla kalenderhändelser

Se alla rapporter

Kinnevik i siffror

Per 31 december 2023

Substansvärde

48,2Mdkr

Substansvärde

Portföljbolag

30+

Portföljbolag

Grundat

1936

Grundat

Årlig totalavkastning 5 år

3%

Årlig totalavkastning 5 år

Nettokassa

7,9Mdkr

Nettokassa

Nettokassa i % av portföljvärde

19%

Nettokassa i % av portföljvärde

Hållbart värdeskapande

Vi är övertygade om att för att vara ett långsiktigt framgångsrikt bolag måste man vara en del av lösningen – inte problemet

Hållbarhet