Skapar aktieägarvärde

Kalender

09 jul 2024

Delårsrapport 1 Januari - 30 juni 2024

Lägg till i kalendern
16 okt 2024

Delårsrapport 1 Januari - 30 september 2024

Lägg till i kalendern
Se alla kalenderhändelser

Se alla rapporter

Kinnevik i siffror

Per 31 december 2023

Substansvärde

48,2Mdkr

Substansvärde

Portföljbolag

30+

Portföljbolag

Grundat

1936

Grundat

Årlig totalavkastning 5 år

3%

Årlig totalavkastning 5 år

Nettokassa

7,9Mdkr

Nettokassa

Nettokassa i % av portföljvärde

19%

Nettokassa i % av portföljvärde

Hållbart värdeskapande

Vi är övertygade om att för att vara ett långsiktigt framgångsrikt bolag måste man vara en del av lösningen – inte problemet

Hållbarhet