Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Långsiktiga incitamentsprogram

En framgångsrik implementering av Kinneviks affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Kinnevik kan rekrytera, motivera och behålla de mest kvalificerade talangerna i Sverige och globalt. För detta krävs att Kinnevik erbjuder konkurrenskraftig ersättning för att skapa incitament för de Ledande Befattningshavarna att verkställa strategiska planer, leverera framstående resultat samt att sammanlänka de Ledande Befattningshavarnas incitament med aktieägarnas intressen.

För information om utestående planer, se Årsredovisningen 2023, Not 16.