Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen inom Kinnevik utgår från svensk lagstiftning, NASDAQ Stockholms regelverk för emittenter samt de regler och rekommendationer som ges ut av relevanta självregleringsorgan.

Kinnevik tillämpar från den 1 juli 2005 Svensk kod för bolagsstyrning. Kinnevik tillämpar Koden enligt följ- eller förklara-principen, det vill säga att avvikelser från Koden är tillåtna men måste förklaras.