Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

2022

Årsstämman 2022 beslutade om omval av styrelseledamöterna James Anderson, Susanna Campbell, Harald Mix, Cecilia Qvist och Charlotte Strömberg. James Anderson omvaldes till styrelseordförande.

2021

Årsstämman 2021 beslutade om omval av styrelseledamöterna Susanna Campbell, Brian McBride, Cecilia Qvist och Charlotte Strömberg samt om nyval av James Anderson och Harald Mix. Vidare valde årsstämman James Anderson till ny styrelseordförande.

2020

Årsstämman 2020 beslutade om omval av styrelseledamöterna Dame Amelia Fawcett, Susanna Campbell, Wilhelm Klingspor, Brian McBride, Henrik Poulsen och Charlotte Strömberg samt val av Cecilia Qvist till ny styrelseledamot. Vidare valde årsstämman Dame Amelia Fawcett till styrelseordförande.

2019

Årsstämman 2019 beslutade om omval av styrelseledamöterna Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Henrik Poulsen och Charlotte Strömberg, samt val av Susanna Campbell och Brian McBride till nya styrelseledamöter. Vidare valde årsstämman Dame Amelia Fawcett till ny styrelseordförande.

2018

Årsstämman 2018 beslutade om omval av styrelseledamöterna Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, Henrik Poulsen, Mario Queiroz och Cristina Stenbeck, samt val av Charlotte Strömberg till ny styrelseledamot. Vidare valde årsstämman Dame Amelia Fawcett till ny styrelseordförande.

2017

Årsstämman 2017 beslutade om omval av styrelseledamöterna Tom Boardman, Anders Borg, Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Lothar Lanz, Erik Mitteregger, Mario Queiroz, John Shakeshaft och Cristina Stenbeck, samt val av Cynthia Gordon och Henrik Poulsen till nya styrelseledamöter. Vidare omvalde årsstämman Tom Boardman till styrelsens ordförande. Den 5 augusti 2017 meddelade Anders Borg sin avgång ur Kinneviks styrelse.

2016

Årsstämman 2016 beslutade om omval av styrelseledamöterna Tom Boardman, Anders Borg, Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, John Shakeshaft och Cristina Stenbeck, samt om val av Lothar Lanz och Mario Queiroz till nya styrelseledamöter. Vidare valde årsstämman Tom Boardman till styrelsens ordförande.

2015

Årsstämman 2015 beslutade om omval av Tom Boardman, Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, och Cristina Stenbeck samt nyval av Anders Borg till styrelseledamöter i bolaget. Vidare omvalde stämman Cristina Stenbeck till styrelsens ordförande samt valde Anders Borg till styrelsens vice ordförande.

2014

Årsstämman 2014 beslutade om omval av Tom Boardman, Vigo Carlund, Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, och Cristina Stenbeck samt nyval av John Shakeshaft till styrelseledamöter i bolaget. Vidare omvalde stämman Cristina Stenbeck till styrelsens ordförande.

2013

Årsstämman 2013 beslutade om omval av Tom Boardman, Vigo Carlund, Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, Allen Sangines-Krause och Cristina Stenbeck samt nyval av Lorenzo Grabau till styrelseledamöter i bolaget. Vidare omvalde stämman Cristina Stenbeck till styrelsens ordförande.

2012

Vid årsstämman 2012 omvaldes, efter förslag från bolagets dåvarande valberedning, Tom Boardman, Vigo Carlund, Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, Allen Sangines-Krause och Cristina Stenbeck till styrelseledamöter i bolaget. Årsstämman omvalde Cristina Stenbeck till ordförande.

2011

Årsstämman 2011 beslutade om omval av Vigo Carlund, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, Allen Sangines-Krause och Cristina Stenbeck samt nyval av Tom Boardman och Dame Amelia Fawcett till styrelseledamöter i bolaget. Vidare omvalde stämman Cristina Stenbeck till styrelsens ordförande.

2010

Vid årsstämman 2010 omvaldes, efter förslag från bolagets dåvarande valberedning, Vigo Carlund, John Hewko, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, Stig Nordin, Allen Sangines-Krause och Cristina Stenbeck till styrelseledamöter i bolaget. Årsstämman omvalde Cristina Stenbeck till ordförande. De anställdas organisationer utsåg i maj Geron Forsman och Bo Myrberg till ordinarie arbetstagarledamöter med Magnus Borg och Tobias Söderholm som suppleanter.

2009

Vid årsstämman 2009 omvaldes, efter förslag från bolagets dåvarande valberedning, Vigo Carlund, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, Stig Nordin, Allen Sangines-Krause och Cristina Stenbeck till styrelseledamöter i bolaget. John Hewko valdes till ny styrelseledamot. Årsstämman omvalde Cristina Stenbeck till ordförande. De anställdas organisationer utsåg i maj Geron Forsman och Bo Myrberg till ordinarie arbetstagarledamöter med Magnus Borg och Tobias Söderholm som suppleanter.

2008

Vid årsstämman 2008 omvaldes, efter förslag från bolagets dåvarande valberedning, Vigo Carlund, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, Stig Nordin, Allen Sangines-Krause och Cristina Stenbeck till styrelseledamöter i bolaget. Årsstämman omvalde Cristina Stenbeck till ordförande. De anställdas organisationer utsåg i maj Per Eriksson och Geron Forsman till ordinarie arbetstagarledamöter med Bo Myrberg och Tobias Söderholm som suppleanter.