Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Finansiella nyckeltal

Femårsöversikt (Mkr)20232022202120202019
Eget kapital48,16152,90672,391111,67173,295
Soliditet90%92%92%96%94%
Nettokassa/Nettoskuld (inkl skuld avseende ej betalda investeringar)7,88010,3875,3844,817-930
Skuldsättningsgrad, ggr0.070.070.070.030.07
Bedömt Substansvärde 48,16152,90672,391111,67173,295
Substansvärde per aktie, kr 171189260402265
Substansvärdetillväxt %-9%-27%16%52%31%
Börsvärde Kinnevik30,38640,19189,606115,92963,232
Slutkurs B-aktien, kr108144324417229
Substanspremie (rabatt)-37%-24%25%4%-14%
Kontantutdelning per aktie, kr-7.00-
Sakutdelning per aktie196.2260.09
Sakutdelning per aktie för avkastningsberäkning172.7556.22
Totalavkastning %-25%-56%29%85%40%
Bedömt verkligt värde, Value-Based Care6,2058,34211,5948,2083,545
Procentuell andel av bedömda värden totala tillgångar15%19%17%8%5%
Bedömt verkligt värde, Virtual Care4,3292,5075,53412,3022,968
Procentuell andel av bedömda värden totala tillgångar10%6%8%11%4%
Bedömt verkligt värde, Platforms & Marketplaces3,9995,9436,71753,25533,539
Procentuell andel av bedömda värden totala tillgångar10%14%10%50%45%
Bedömt verkligt värde, Software7,8768,32010,5301,5271,361
Procentuell andel av bedömda värden totala tillgångar19%19%16%1%2%
Bedömt verkligt värde, Consumer Finance1,8022,5382,6461,3991,698
Procentuell andel av bedömda värden totala tillgångar4%6%4%1%2%
Bedömt verkligt värde, Early Bets & New Themes4,9732,9651,414752347
Procentuell andel av bedömda värden totala tillgångar12%7%2%1%0%
Bedömt verkligt värde, Emerging Markets1661,0054,6319,5235,332
Procentuell andel av bedömda värden totala tillgångar0%2%7%9%7%
Bedömt verkligt värde TMT (fd Kommunikation och underhållning)11,88711,75224,24020,45025,440
Procentuell andel av bedömda värden totala tillgångar29%27%36%19%34%
Bedömt verkligt värde totala tillgångar (exkl kassa/skuld)41,23643,38567,541107,55674,230
Förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar inkl erhållna utdelningar-4,715-19,31814,95841,53921,879
Årets resultat-4,766-19,51914,77740,27421,572
Resultat per aktie-16.96-69.8353.12145.2278.02
Kassaflöde från den löpande verksamheten, exkl erhållen utdelning-336-359-376-362-271
Investeringar i finansiella tillgångar-4,344-5,954-6,014-2,170-4,586
Försäljning av aktier och övriga värdepapper1,5047,3355,7998,3836,162
Erhållen utdelning9363,5381,6891,6892,907
Erlagd utdelning-1100-1,928-2,271
Årets kassaflöde-2,2403,3502,9553,7023,401