Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Hållbarhet

Vi är övertygade om att hållbarhet skapar verkligt långsiktigt värde och bygger bättre bolag

Kinneviks bolagsanpassade tillvägagångssätt med fokus på att skapa verkligt affärsvärde särskiljer oss från många andra investerare och är en avgörande faktor för grundare att vilja samarbeta med oss. Vi skapar betydande positiv påverkan genom att vara aktiva ägare och allokera kapital för att lösa de största globala utmaningarna. Kinnevik fokuserar på fyra områden som är väsentliga för oss och våra bolag. Kinneviks väsentliga frågor återspeglar där vi kan ha störst påverkan. Dessa har identifierats genom interaktiva dialoger med intressenter, diskussioner i styrelsen och ledningen, jämförelser med andra bolag och bästa praxis i branschen.

Hållbarhetsredovisning 2023

Den här rapporten omfattar Kinneviks strategi, resultat och måluppfyllnad avseende hållbarhet för Kinneviks egen organisation och våra portfölbolag.

Till rapporten

Mångfald, jämlikhet & inkludering

Kinneviks största tillgång är och har alltid varit våra medarbetare – i vår egna organisation och i vår portfölj. Att attrahera och behålla de bästa talangerna är därför högt prioriterat. Kinnevik ser mångfald, jämlikhet och inkludering som förutsättningar för värdeskapande, och vi utnyttjar till fullo de möjligheter som kommer med att ha ett team med olika bakgrunder och perspektiv.

Läs mer

Stöttar våra bolag

Se videon med vårt hållbarhetsteam där de berättar mer om hur de arbetar aktivt med bolagen för att bygga integrerade och värdeskapande hållbarhetsstrategier