Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Revisorer

Enligt bolagsordningen ska Kinnevik som revisor ha lägst ett och högst tre registrerade revisionsbolag. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Vid årsstämman 2024 valdes revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill årsstämman 2025. Vid årsstämman 2022 valdes KPMG AB för tiden intill årsstämman 2023 och vid årsstämman 2023 valdes KPMG AB för tiden intill årsstämman 2024. Den auktoriserade revisorn Mårten Asplund, född 1972, är huvudansvarig revisor. Revisorns oberoende ställning säkerställs dels av lagstiftning och yrkes- etiska regler, dels av revisionsfirmans interna riktlinjer, samt av revisionsutskottets riktlinjer för vilka uppdrag revisionsbolaget får åta sig utöver revisionen

Arvoden till valda revisorer

 20232022
Revisionsuppdrag1,41,9
Övriga tjänster0,00,1