Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Revisions- och hållbarhetsutskottet

2022

Charlotte Strömberg utsågs till ordförande i Revisions- och hållbarhetsutskottet, och Susanna Campbell och Cecilia Qvist utsågs till ledamöter i Revisions- och hållbarhetsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 9 maj 2022.

James Anderson utsågs till ordförande i utskottet för Ersättnings- och Medarbetarfrågor, och Susanna Campbell och Harald Mix utsågs till ledamöter i utskottet för Ersättnings- och Medarbetarfrågor på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 9 maj 2022.

2021

Charlotte Strömberg utsågs till ordförande i Revisions- och hållbarhetsutskottet, och Susanna Campbell, Brian McBride och Cecilia Qvist utsågs till ledamöter i Revisions- och hållbarhetsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 29 april 2021.

James Anderson utsågs till ordförande i utskottet för Ersättnings- och Medarbetarfrågor, och Susanna Campbell och Harald Mix utsågs till ledamöter i utskottet för Ersättnings- och Medarbetarfrågor på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 29 april 2021.

2020

Charlotte Strömberg utsågs till ordförande i Revisionsutskottet, och Henrik Poulsen, Wilhelm Klingspor och Susanna Campbell utsågs till ledamöter i Revisionsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 11 maj 2020. 

Dame Amelia Fawcett utsågs till ordförande i utskottet för Risk, Regelefterlevnad och Hållbarhet, och Brian McBride och Charlotte Strömberg utsågs till ledamöter i utskottet för Risk, Regelefterlevnad och Hållbarhet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 11 maj 2020.

2019

Charlotte Strömberg utsågs till ordförande i Revisionsutskottet, och Henrik Poulsen, Wilhelm Klingspor och Susanna Campbell utsågs till ledamöter i revisionsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 6 maj 2019.

Dame Amelia Fawcett utsågs till ordförande i GRC-utskottet, och Brian McBride och Charlotte Strömberg utsågs till ledamöter i GRC-utskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 6 maj 2019.

2018

Charlotte Strömberg, Henrik Poulsen och Erik Mitteregger utsågs till ledamöter i Revisionsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 21 maj 2018. Charlotte Strömberg valdes till utskottets ordförande.

Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Cristina Stenbeck och Charlotte Strömberg utsågs till ledamöter i GRC-utskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 21 maj 2018. Dame Amelia Fawcett valdes till utskottets ordförande.

2017

Tom Boardman, Erik Mitteregger, Henrik Poulsen och John Shakeshaft utsågs till ledamöter i Revisionsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 8 maj 2017. John Shakeshaft valdes till utskottets ordförande.

Cynthia Gordon, John Shakeshaft och Dame Amelia Fawcett utsågs till ledamöter i GRC-utskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 8 maj 2017. Dame Amelia Fawcett valdes till utskottets ordförande.

2016

Tom Boardman, Lothar Lanz, Erik Mitteregger och John Shakeshaft valdes till medlemmar av Revisionsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 23 maj 2016. John Shakeshaft valdes till utskottets ordförande.

Tom Boardman, John Shakeshaft och Dame Amelia Fawcett valdes till medlemmar av GRC-utskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 23 maj 2016. Dame Amelia Fawcett valdes till utskottets ordförande.

2015

Tom Boardman, Erik Mitteregger och John Shakeshaft valdes till medlemmar av Revisionsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 18 maj 2015. John Shakeshaft valdes till utskottets ordförande. 

2014

Tom Boardman, Erik Mitteregger och John Shakeshaft valdes till medlemmar av Revisionsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 12 maj 2014. John Shakeshaft valdes till utskottets ordförande. 

2013

Tom Boardman, Lorenzo Grabau, Erik Mitteregger och Allen Sangines-Krause valdes till medlemmar av Revisionsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 13 maj 2013. Erik Mitteregger valdes till utskottets ordförande.

2012

Wilhelm Klingspor, Tom Boardman, Erik Mitteregger och Allen Sangines-Krause valdes till medlemmar av Revisionsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 7 maj 2012. Erik Mitteregger valdes till utskottets ordförande.

2011

Wilhelm Klingspor, Tom Boardman, Erik Mitteregger och Allen Sangines-Krause valdes till medlemmar av Revisionsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 16 maj 2011. Erik Mitteregger valdes till utskottets ordförande.

2010

Wilhelm Klingspor, Stig Nordin, Erik Mitteregger och Allen Sangines-Krause valdes till medlemmar av Revisionsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 17 maj 2010. Erik Mitteregger valdes till utskottets ordförande.

2009

Wilhelm Klingspor, Stig Nordin, Erik Mitteregger och Allen Sangines-Krause valdes till medlemmar av revisionskommittén på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 11 maj. Erik Mitteregger valdes till kommitténs ordförande.

2008

Wilhelm Klingspor, Stig Nordin, Erik Mitteregger och Allen Sangines-Krause valdes till medlemmar av revisionskommittén på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 15 maj. Erik Mitteregger valdes till kommitténs ordförande.

Utskottet för Ersättnings- och Medarbetarfrågor

2020

Susanna Campbell utsågs till ordförande i utskottet för Ersättnings- och Medarbetarfrågor, och Dame Amelia Fawcett och Cecilia Qvist utsågs till ledamöter i utskottet för Ersättnings- och Medarbetarfrågor på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 11 maj 2020. 

2019

Susanna Campbell utsågs till ordförande i ersättningsutskottet, och Dame Amelia Fawcett och Charlotte Strömberg utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 6 maj 2019.

2018

Dame Amelia Fawcett, Erik Mitteregger och Charlotte Strömberg utsågs till ledamöter i Ersättningsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 21 maj 2018. Dame Amelia Fawcett valdes till utskottets ordförande.

2017

Tom Boardman, Erik Mitteregger och Dame Amelia Fawcett utsågs till ledamöter i Ersättningsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 8 maj 2017. Dame Amelia Fawcett valdes till utskottets ordförande.

2016

Tom Boardman, Erik Mitteregger, Cristina Stenbeck och Dame Amelia Fawcett valdes till medlemmar av Ersättningsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 23 maj 2016. Dame Amelia Fawcett valdes till utskottets ordförande.

2015

Cristina Stenbeck, Dame Amelia Fawcett, Erik Mitteregger och Wilhelm Klingspor valdes till medlemmar av Ersättningsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 18 maj 2015. Dame Amelia Fawcett valdes till utskottets ordförande.

2014

Cristina Stenbeck, Dame Amelia Fawcett, Erik Mitteregger och Wilhelm Klingspor valdes till medlemmar av Ersättningsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 12 maj 2014. Dame Amelia Fawcett valdes till utskottets ordförande.

2013

Cristina Stenbeck, Dame Amelia Fawcett, Erik Mitteregger och Wilhelm Klingspor valdes till medlemmar av Ersättningsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 13 maj 2013. Wilhelm Klingspor valdes till utskottets ordförande. Från den 1 januari 2014 har styrelsen utsett Dame Amelia Fawcett till ordförande i Ersättningsutskottet.

2012

Cristina Stenbeck, Dame Amelia Fawcett, Erik Mitteregger och Wilhelm Klingspor valdes till medlemmar av Ersättningsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 7 maj 2012. Wilhelm Klingspor valdes till utskottets ordförande.

2011

Cristina Stenbeck, Dame Amelia Fawcett, Erik Mitteregger och Wilhelm Klingspor valdes till medlemmar av Ersättningsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 16 maj 2011. Wilhelm Klingspor valdes till utskottets ordförande.

2010

Cristina Stenbeck, Erik Mitteregger och Wilhelm Klingspor valdes till medlemmar av Ersättningsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 17 maj 2010. Wilhelm Klingspor valdes till utskottets ordförande.

2009

Cristina Stenbeck, Erik Mitteregger, Wilhelm Klingspor och Allen Sangines-Krause valdes till medlemmar av ersättningskommittén på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 11 maj 2009. Wilhelm Klingspor valdes till kommitténs ordförande.

2008

Cristina Stenbeck, Erik Mitteregger, Wilhelm Klingspor och Allen Sangines-Krause valdes till medlemmar av ersättningskommittén på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 15 maj 2008. Wilhelm Klingspor valdes till kommitténs ordförande. 

Utskottet för Risk, Regelefterlevnad & Hållbarhet

2019

Dame Amelia Fawcett utsågs till ordförande i GRC-utskottet, och Brian McBride och Charlotte Strömberg utsågs till ledamöter i GRC-utskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 6 maj 2019.

2018

Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Cristina Stenbeck och Charlotte Strömberg utsågs till ledamöter i GRC-utskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 21 maj 2018. Dame Amelia Fawcett valdes till utskottets ordförande.

2017

Cynthia Gordon, John Shakeshaft och Dame Amelia Fawcett utsågs till ledamöter i GRC-utskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 8 maj 2017. Dame Amelia Fawcett valdes till utskottets ordförande.

2016

Tom Boardman, John Shakeshaft och Dame Amelia Fawcett valdes till medlemmar av GRC-utskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 23 maj 2016. Dame Amelia Fawcett valdes till utskottets ordförande.