Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Whistleblower Policy

Kinnevik förespråkar en hög standard för öppenhet, ärlighet och ansvar. I linje med detta förväntar vi oss att alla medarbetare, såväl som relevanta tredje parter som samarbetar med bolaget, träder fram och meddelar om man känner allvarlig oro för någon del av Kinneviks arbete.

Vem som helst med ett klagomål eller oro för oegentligheter som bedrivs av en person i ledande ställning eller en nyckelanställd inom Kinnevik, bör primärt försöka kontakta sin handledare, chef eller relevant ansvarig person hos Kinnevik. Om du känner att du inte kan vara öppen med din identitet, kan du rapportera på ett säkert sätt med hjälp av vår externa visselblåsartjänst. Tjänsten hanteras av en extern part, WhistleB, och finns tillgänglig dygnet runt. Rapportering kan göras på svenska eller engelska och kommer hanteras konfidentiellt av Kinneviks ordförande för Revisions- och hållbarhetskommittén. Du kan även lämna en rapport muntligen, vänligen kontakta report@kinnevik.com.

För mer information och för att lämna en rapport, klicka här.