H2 Green Steel

Producent av grönt stål som kan minska koldioxidutsläppen med upp till 95 procent jämfört med traditionell ståltillverkning

3%

Kinneviks andel

1,2 Mdkr

Verkligt värde 31 december 2023

Se även

Se mer