Rapporter

Hållbarhetredovisning 2023

Den här rapporten omfattar Kinneviks strategi, resultat och måluppfyllnad avseende hållbarhet för Kinneviks egen organisation och våra portfölbolag.

Ladda ner PDF

Climate Progress Report 2022

I vår Climate Progress Report följer vi upp Kinneviks klimatmål för portföljen. 2022 minskade utsläppsintensiteten i portföljen med 14% jämfört med föregående år vilket innebär att vi överträffat vårt årliga mål på 7%.

Läs mer

TCFD

Effekterna av klimatförändringarna är tydliga och kommer att ha en allt mer påtaglig påverkan på Kinnevik och vår portfölj. Genom att följa rekommendationerna från Task Force on Climate-related Financial Disclosures (”TCFD”) kan vi identifiera, bedöma och hantera våra mest väsentliga klimatrelaterade risker och möjligheter.

läs mer