Valberedning 2024

I enlighet med beslut av årsstämman 2023 består valberedningen inför årsstämman 2024 av Hugo Stenbeck, nominerad av Alces Maximus LLC, Lawrence Burns, nominerad av Baillie Gifford, Erik Brändström, nominerad av Spiltan Fonder, Marie Klingspor, nominerad av sig själv och hennes syskon, samt styrelsens ordförande James Anderson. Lawrence Burns är valberedningens ordförande. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det i skrift till arsstamma@kinnevik.com eller till Valberedningen, Kinnevik AB, Box 2094, 103 13 Stockholm.