Investeringar och försäljningar

Kinneviks investeringar under 2023 uppgick till 4,9 Mdkr och försäljningarna uppgick till 1,4 Mdkr vilket innebär att nettoinvesteringarna uppgick till 3,5 Mdkr.

PortföljbolagInvesteringar (Mkr)
Agreena119
Aira371
Charm Industrial108
Enveda424
H2 Green Steel894
Instabee273
Oda / Mathem400
Parsley Health119
Pleo96
Recursion145
Spring Health1 592
TravelPerk203
Övrigt160
Summa investeringar4 904
 PortföljbolagFörsäljningar (Mkr) 
 Raisin275 
 Teladoc1 020 
 Övrigt107 
 Summa försäljningar1 402 
  
Nettoinvesteringar3 502