Newsroom

Senaste pressmeddelanden

26 feb 2024, 7:45 am Regulatorisk information

Kinnevik säljer hela sitt innehav i Tele2 till ett bolag som kontrolleras gemensamt av iliad och NJJ

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget har ingått avtal om en försäljning av hela sitt innehav i Tele2 AB (publ) ("Tele2") till Freya Investissement, ett bolag som kontrolleras gemensamt av den europeiska telekomkoncernen iliad och dess styrelseordförande och grundare Xavier Niel genom NJJ Holding ("iliad/NJJ") för en total köpeskilling om 13 Mdkr. Innehavet i Tele2 kommer att komplettera iliad/NJJ:s befintliga europeiska telekomverksamhet i Frankrike, Italien, Polen, Schweiz, Monaco och på Irland, Cypern och Malta. Transaktionen kommer att genomföras i tre steg med en första del om 2,9 Mdkr. De två återstående stegen är villkorade av att iliad/NJJ erhåller nödvändiga regulatoriska godkännanden och avseende det tredje steget även av att iliad/NJJ omstämplar A-aktier i Tele2 till B-aktier med följden att iliad/NJJ efter transaktionens genomförande innehar mindre än 30 procent av rösterna i Tele2.

Läs hela pressmeddelandet
01 feb 2024, 8:00 am Regulatorisk information

Kinneviks bokslutskommuniké 2023

”2023 var ett utmanande år. Flera av våra bolag utvecklades inte i linje med våra förväntningar, vilket tyngde substansvärdet under året. Å andra sidan investerade vi ytterligare i våra mest lovande bolag genom att dra nytta av vår starka finansiella ställning och permanenta kapitalstruktur som möjliggjorde för oss att investera under ett år när många var pressade att göra motsatsen. Vi gjorde ett mindre antal väl valda investeringar i nya bolag i våra fokussektorer, och vi höll kraftigt tillbaka investeringarna i bolag där vi saknar övertygelse. Vi går därför in i 2024 med en starkare, mer koncentrerad portfölj, och en nettokassa på 7,9 Mdkr.”

Läs hela pressmeddelandet
Alla pressmeddelanden

Latest stories

Prenumerera på nyheter från Kinnevik

Mediakontakt

Torun Litzén

Torun Litzén

Director of Corporate Communication

Tel: +46 (0)70 762 00 50

Växel: +46 (0)8 562 000 00

Email: torun.Litzen(at)kinnevik.com

Social media: LinkedIn