Karriär

Kinneviks främsta tillgång är och har alltid varit våra medarbetare. Därmed är en av våra främsta prioriteringar att attrahera och behålla de bästa och mest kompetenta medarbetarna

Rekrytering och Studentmöjligheter

Vi rekryterar främst efter behov och tar därmed inte emot öppna ansökningar. Eventuella nya tjänster hos oss kommer att meddelas på den här sidan, samt på LinkedIn. När det kommer till studentmöjligheter har vi i nuläget tyvärr inte möjlighet att erbjuda sommarjobb eller intervjuer för examensarbeten. 


Kinnevik på LinkedIn

Trainee

Kinnevik har en lång historik av att ta in traineer, LUMOR, som arbetar nära vd och ledningsgrupp. Under tiden som LUMA får man inblick i vad det innebär att styra ett dynamiskt och snabbrörligt bolag, man ges möjlighet att skapa ett brett kontaktnät inom Kinnevik och i våra bolag, samt samla på sig bra erfarenheter och verktyg för den fortsatta karriären.

Vi stöttar föräldrar och flexibelt arbete

Kinnevik uppmuntrar till föräldraledighet för både män och kvinnor. Under 2022 var den genomsnittliga föräldraledigheten 5 (11) veckor för män och 4 (38) veckor för kvinnor. Detta avser föräldraledighet som påbörjades under 2022 och omfattar hela det antal veckor som begärts. Ledigheten kan därför avslutas under det följande året.

Kinneviks föräldraledighetspolicy föreskriver att alla fast anställda har rätt till nio månaders betald föräldraledighet med 100 procent av den fasta lönen, oavsett var de arbetar (Stockholm eller London). Policyn återspeglar vår ambition att ligga i framkant när det gäller lika möjligheter och att främja hälsa och välbefinnande samt en god balans mellan arbete och privatliv.

Kinnevik underlättar arbete hemifrån genom att använda befintlig IT-infrastruktur och ge de anställda möjlighet att säkerställa ergonomiska arbetsplatser hemma. Dessutom görs regelbundna undersökningar för att övervaka välbefinnandet och balansen mellan arbete och privatliv.

 

Läs mer om mångfald och inkludering 

Organisationsschema

Therese Ekström

Therese Ekström

Human Resources

Växel: +46 (0)8 562 000 00

Email: talent@kinnevik.com