Uppföljning av vårt intensitetsmål för växthusgasutsläpp i portföljen

I vår Climate Progress Report följer vi upp Kinneviks klimatmål för portföljen. 2022 minskade utsläppsintensiteten i portföljen med 14% jämfört med föregående år vilket innebär att vi överträffat vårt årliga mål på 7%.


Rapporten finns bara tillgänglig på engelska

Climate Progress Report 2022

 

Uppföljning av vårt mål

Ett av Kinneviks klimatmål är att minska intensiteten av växthusgasutsläpp i vår portfölj med 50% år 2030 med 2020 som basår. Målet har integrerats i vårt hållbarhetslänkade finansieringsramverk och översatts till ett årligt mål om att minska utsläppsintensiteten i portföljen med 7% jämfört med föregående år varje år fram till 2030. Idag publicerar vi vår Climate Progress Report för att följa upp klimatmålet för portföljen och hur väl vi uppfyllt klimathållbarhetsmålet (Climate Sustainability Performance Target) i våra emitterade hållbarhetslänkade obligationer (ISIN SE0013360534 och ISIN SE0013360542).

Uppfyllnad av målet under 2022

2022 minskade utsläppsintensiteten i portföljen med 14% på värdeviktad basis jämfört med föregående år. Den årliga genomsnittliga minskningen i utsläppsintensitet sedan basåret 2020 var 12%. För 2022 överträffade vi därmed vårt mål både på årsbasis och på årlig genomsnittlig basis.

Översikt av de totala utsläppen i portföljen

Climate Progress Report inkluderar även en översikt av de totala estimerade utsläppen från Kinneviks portfölj. Översikten innefattar de faktiska utsläppen från våra utsläppsrapporterande bolag (scope 1, 2 och 3) samt en uppskattning av utsläppen från våra största icke-rapporterande bolag (scope 1 och 2 i enlighet med PCAF-standarden).

"Klimatkrisen blir alltmer akut och förväntningarna på bolag från deras kunder och anställda samt investerare och lagstiftare ökar snabbt. Jag är stolt över våra portföljbolags förmåga att fortsätta växa och bidra till ekonomisk tillväxt samtidigt som de minskar sitt beroende av fossila bränslen och ställer om verksamheten mot en ekonomi med låga koldioxidutsläpp"

Georgi Ganev, Kinneviks vd