Spring Health

Spring Health sätter psykisk hälsa i centrum och erbjuder arbetsgivare den mest kompletta och diversifierade vården för deras anställda med familjer

12%

Kinneviks andel

3,9 Mdkr

Verkligt värde 31 mars 2024

Se även

Se mer