Cityblock

Tillhandahåller värdebaserad vård till människor med komplexa vårdbehov i storstadsområden

8%

Kinneviks andel

2,5Mdkr

Verkligt värde 31 december 2023

Se även

Se mer