Cityblock

Tillhandahåller tech-driven värdebaserad vård till människor med komplexa vårdbehov i storstadsområden

8%

Kinneviks andel

2,5Mdkr

Verkligt värde 31 mars 2024

Se även

Se mer