VillageMD

En ledande aktör inom primärvård och en pionjär inom värdebaserad vård i USA

2%

Kinneviks andel

3,1Mdkr

Verkligt värde 31 december 2023

Se även

Se mer