VillageMD

En ledande aktör inom primärvård och en pionjär inom värdebaserad vård i USA

2%

Kinneviks andel

1,1Mdkr

Verkligt värde 31 mars 2024

Se även

Se mer