Parsley Health

USAs största holistiska och virtuella prenumerationstjänst som erbjudervård och stöd för kvinnor med kroniska sjukdomar

16%

Kinneviks andel

188 Mkr

Verkligt värde 31 mars 2024

Se även

Se mer