Oda / Mathem

Under kvartalet meddelades att Oda och Mathem går samman i ett bolag. När samgåendet färdigställts, vilket väntas ske under de två första månaderna 2024, kommer det kombinerade bolaget vara Nordens ledande dagligvaruhandel på nätet med över 4 miljoner ordrar per år.

23%

Kinneviks andel

589 Mkr

Verkligt värde 31 mars 2024

Se även

Se mer