Recursion

Bioteknikföretag som kartlägger och navigerar biologi och kemi med målet att förse patienter med bättre läkemedel snabbare och till en lägre kostnad

5%

Kinneviks andel

1,1 Mdkr

Verkligt värde 31 mars 2024

Se även

Se mer