Enveda

Bioteknikföretag som upptäcker naturliga ämnen som kan användas i utvecklingen av nya läkemedel

10%

Kinneviks andel

428 Mkr

Verkligt värde 31 mars 2024

Se även

Se mer