Betterment

Finansiell rådgivare baserad i USA som erbjuder investerings- och pensionslösningar

13%

Kinneviks andel

1,5 Mdkr

Verkligt värde 31 mars 2024

Se även

Se mer