Omnipresent

Tillhandahåller en helhetslösning för att stötta och vägleda bolag att anställa globalt

6%

Kinneviks andel

72 Mkr

Verkligt värde 31 mars 2023

Se även

Se mer