Omnipresent

Tillhandahåller en helhetslösning för att stötta och vägleda bolag att anställa globalt

6%

Kinneviks andel

86 Mkr

Verkligt värde 31 december 2023

Se även

Se mer