Tele2

Erbjuder mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV och streaming

20%

Kinneviks andel

11,9 Mdkr

Verkligt värde 31 december 2023

Se även

Se mer