Tele2

Erbjuder mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV och streaming

15%

Kinneviks andel

10 Mdkr

Verkligt värde 31 mars 2024

Se även

Se mer