Job&Talent

Världens ledande digitala bemanningsföretag som gör arbetsmarknaden mer flytande och tillgänglig genom sin on-demand marknadsplats

5%

Kinneviks andel

1.1 Mdkr

Verkligt värde 31 mars 2024

Se även

Se mer