Agreena

Techplattform som stöttar jordbrukare att övergå till regenerativt jordbruk och möjliggör för bolag att bidra till storskalig bekämpning av klimatförändringarna

16%

Kinneviks andel

945 Mkr

Verkligt värde 31 Mars 2024

Se även

Se mer