Sure

Det ledande globala insurtech-bolaget som möjliggör för försäkringsbolag att tillhandahålla sin produkt digitalt

9%

Kinneviks andel

504 Mkr

Verkligt värde 31 december 2023

Se även

Se mer