Arkiv

2019

Dame Amelia Fawcett utsågs till ordförande i GRC-utskottet, och Brian McBride och Charlotte Strömberg utsågs till ledamöter i GRC-utskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 6 maj 2019.

2018

Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Cristina Stenbeck och Charlotte Strömberg utsågs till ledamöter i GRC-utskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 21 maj 2018. Dame Amelia Fawcett valdes till utskottets ordförande.

2017

Cynthia Gordon, John Shakeshaft och Dame Amelia Fawcett utsågs till ledamöter i GRC-utskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 8 maj 2017. Dame Amelia Fawcett valdes till utskottets ordförande.

2016

Tom Boardman, John Shakeshaft och Dame Amelia Fawcett valdes till medlemmar av GRC-utskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 23 maj 2016. Dame Amelia Fawcett valdes till utskottets ordförande.