Arkiv

2020

Susanna Campbell utsågs till ordförande i utskottet för Ersättnings- och Medarbetarfrågor, och Dame Amelia Fawcett och Cecilia Qvist utsågs till ledamöter i utskottet för Ersättnings- och Medarbetarfrågor på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 11 maj 2020. 

2019

Susanna Campbell utsågs till ordförande i ersättningsutskottet, och Dame Amelia Fawcett och Charlotte Strömberg utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 6 maj 2019.

2018

Dame Amelia Fawcett, Erik Mitteregger och Charlotte Strömberg utsågs till ledamöter i Ersättningsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 21 maj 2018. Dame Amelia Fawcett valdes till utskottets ordförande.

2017

Tom Boardman, Erik Mitteregger och Dame Amelia Fawcett utsågs till ledamöter i Ersättningsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 8 maj 2017. Dame Amelia Fawcett valdes till utskottets ordförande.

2016

Tom Boardman, Erik Mitteregger, Cristina Stenbeck och Dame Amelia Fawcett valdes till medlemmar av Ersättningsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 23 maj 2016. Dame Amelia Fawcett valdes till utskottets ordförande.

2015

Cristina Stenbeck, Dame Amelia Fawcett, Erik Mitteregger och Wilhelm Klingspor valdes till medlemmar av Ersättningsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 18 maj 2015. Dame Amelia Fawcett valdes till utskottets ordförande.

2014

Cristina Stenbeck, Dame Amelia Fawcett, Erik Mitteregger och Wilhelm Klingspor valdes till medlemmar av Ersättningsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 12 maj 2014. Dame Amelia Fawcett valdes till utskottets ordförande.

2013

Cristina Stenbeck, Dame Amelia Fawcett, Erik Mitteregger och Wilhelm Klingspor valdes till medlemmar av Ersättningsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 13 maj 2013. Wilhelm Klingspor valdes till utskottets ordförande. Från den 1 januari 2014 har styrelsen utsett Dame Amelia Fawcett till ordförande i Ersättningsutskottet.

2012

Cristina Stenbeck, Dame Amelia Fawcett, Erik Mitteregger och Wilhelm Klingspor valdes till medlemmar av Ersättningsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 7 maj 2012. Wilhelm Klingspor valdes till utskottets ordförande.

2011

Cristina Stenbeck, Dame Amelia Fawcett, Erik Mitteregger och Wilhelm Klingspor valdes till medlemmar av Ersättningsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 16 maj 2011. Wilhelm Klingspor valdes till utskottets ordförande.

2010

Cristina Stenbeck, Erik Mitteregger och Wilhelm Klingspor valdes till medlemmar av Ersättningsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 17 maj 2010. Wilhelm Klingspor valdes till utskottets ordförande.

2009

Cristina Stenbeck, Erik Mitteregger, Wilhelm Klingspor och Allen Sangines-Krause valdes till medlemmar av ersättningskommittén på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 11 maj 2009. Wilhelm Klingspor valdes till kommitténs ordförande.

2008

Cristina Stenbeck, Erik Mitteregger, Wilhelm Klingspor och Allen Sangines-Krause valdes till medlemmar av ersättningskommittén på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 15 maj 2008. Wilhelm Klingspor valdes till kommitténs ordförande.