Arkiv

2020

Charlotte Strömberg utsågs till ordförande i Revisionsutskottet, och Henrik Poulsen, Wilhelm Klingspor och Susanna Campbell utsågs till ledamöter i Revisionsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 11 maj 2020. 

Dame Amelia Fawcett utsågs till ordförande i utskottet för Risk, Regelefterlevnad och Hållbarhet, och Brian McBride och Charlotte Strömberg utsågs till ledamöter i utskottet för Risk, Regelefterlevnad och Hållbarhet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 11 maj 2020.

2019

Charlotte Strömberg utsågs till ordförande i Revisionsutskottet, och Henrik Poulsen, Wilhelm Klingspor och Susanna Campbell utsågs till ledamöter i revisionsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 6 maj 2019.

Dame Amelia Fawcett utsågs till ordförande i GRC-utskottet, och Brian McBride och Charlotte Strömberg utsågs till ledamöter i GRC-utskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 6 maj 2019.

2018

Charlotte Strömberg, Henrik Poulsen och Erik Mitteregger utsågs till ledamöter i Revisionsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 21 maj 2018. Charlotte Strömberg valdes till utskottets ordförande.

Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Cristina Stenbeck och Charlotte Strömberg utsågs till ledamöter i GRC-utskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 21 maj 2018. Dame Amelia Fawcett valdes till utskottets ordförande.

2017

Tom Boardman, Erik Mitteregger, Henrik Poulsen och John Shakeshaft utsågs till ledamöter i Revisionsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 8 maj 2017. John Shakeshaft valdes till utskottets ordförande.

Cynthia Gordon, John Shakeshaft och Dame Amelia Fawcett utsågs till ledamöter i GRC-utskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 8 maj 2017. Dame Amelia Fawcett valdes till utskottets ordförande.

2016

Tom Boardman, Lothar Lanz, Erik Mitteregger och John Shakeshaft valdes till medlemmar av Revisionsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 23 maj 2016. John Shakeshaft valdes till utskottets ordförande.

Tom Boardman, John Shakeshaft och Dame Amelia Fawcett valdes till medlemmar av GRC-utskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 23 maj 2016. Dame Amelia Fawcett valdes till utskottets ordförande.

2015

Tom Boardman, Erik Mitteregger och John Shakeshaft valdes till medlemmar av Revisionsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 18 maj 2015. John Shakeshaft valdes till utskottets ordförande. 

2014

Tom Boardman, Erik Mitteregger och John Shakeshaft valdes till medlemmar av Revisionsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 12 maj 2014. John Shakeshaft valdes till utskottets ordförande. 

2013

Tom Boardman, Lorenzo Grabau, Erik Mitteregger och Allen Sangines-Krause valdes till medlemmar av Revisionsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 13 maj 2013. Erik Mitteregger valdes till utskottets ordförande.

2012

Wilhelm Klingspor, Tom Boardman, Erik Mitteregger och Allen Sangines-Krause valdes till medlemmar av Revisionsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 7 maj 2012. Erik Mitteregger valdes till utskottets ordförande.

2011

Wilhelm Klingspor, Tom Boardman, Erik Mitteregger och Allen Sangines-Krause valdes till medlemmar av Revisionsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 16 maj 2011. Erik Mitteregger valdes till utskottets ordförande.

2010

Wilhelm Klingspor, Stig Nordin, Erik Mitteregger och Allen Sangines-Krause valdes till medlemmar av Revisionsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 17 maj 2010. Erik Mitteregger valdes till utskottets ordförande.

2009

Wilhelm Klingspor, Stig Nordin, Erik Mitteregger och Allen Sangines-Krause valdes till medlemmar av revisionskommittén på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 11 maj. Erik Mitteregger valdes till kommitténs ordförande.

2008

Wilhelm Klingspor, Stig Nordin, Erik Mitteregger och Allen Sangines-Krause valdes till medlemmar av revisionskommittén på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 15 maj. Erik Mitteregger valdes till kommitténs ordförande.