Kinneviks delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

18 Apr 2024, 08:00 am · Regulatory information
”Genom försäljningen av Kinneviks innehav i Tele2 till iliad/NJJ som meddelades under kvartalet, slutför vi den strategiska transformationen till ett tillväxtfokuserat investmentbolag som vi påbörjade för runt sex år sedan. Vår styrelse har beslutat att föreslå en extra kontantutdelning på 6,4 Mdkr. Detta ger våra aktieägare en betydande direktavkastning samtidigt som vi säkerställer att Kinnevik har den finansiella styrkan och flexibiliteten som behövs för att ta vara på de många möjligheter vi ser de kommande åren. Medan marknaden sakta stabiliseras har våra kärninnehav fortsatt att växa och förbättra sin lönsamhet. Dock hade WBAs nedskrivning av goodwill i VillageMD en starkt negativ påverkan på vårt substansvärde under kvartalet.”

Georgi Ganev, Kinneviks vd

Viktiga händelser

 • Vi meddelade en försäljning av hela vårt innehav i Tele2 till iliad/NJJ för en total köpeskilling om 13 Mdkr. Transaktion är strukturerad i tre steg och går framåt enligt plan. Det första steget slutfördes under första kvartalet 2024 och de två återstående stegen väntas slutföras i andra respektive tredje kvartalet
 • Styrelsen avser föreslå en extra kontantutdelning på 23 kr per aktie, eller totalt 6,4 Mdkr. Detta följer den översyn av kapitalstrukturen som styrelsen genomfört med anledning av försäljningen i Tele2. Utdelningen är villkorad av att det andra steget i försäljningen slutförs i andra kvartalet 2024 och kommer föreslås för aktieägarna vid årsstämman den 3 juni 2024
 • I linje med vår prioritering att investera ytterligare i de bolag vi har högst övertygelse ledde vi en finansieringsrunda på 110 MUSD i Mews, den ledande vertikalt integrerade mjukvaru- och betalningslösningen för hotell. Vi meddelade även att vi deltagit i en finansieringsrunda på 58 MUSD i Pelago, den innovativa plattformen för hantering av beroende och missbruksproblematik. Rundan leddes av Atomico Growth med deltagande från alla andra existerande investerare, varav Kinnevik investerade 8 MUSD i fjärde kvartalet 2023
 • Värdet på vår onoterade portfölj gick ner med 5 procent under kvartalet drivet av en väsentlig nedskrivning i VillageMD för att reflektera kontrollägaren WBAs goodwillnedskrivning i bolaget. I övrigt var den onoterade portföljen upp 3 procent

Investeringsverksamhet

 • Vi investerade 510 Mkr under kvartalet, varav 448 Mkr i våra kärninnehav:
  • 419 Mkr i Mews, där vi ledde bolagets finanseringsrunda
  • 29 Mkr i Pleo, genom ett mindre köp av befintliga aktier
 • Vi realiserade 2,8 Mdkr genom slutförandet av det första steget i försäljningen av Tele2 som kommer att generera en total köpeskilling på 13 Mdkr

Finansiell ställning

 • Substansvärdet uppgick till 47,9 Mdkr (170 kr per aktie), en minskning med 0,2 Mdkr eller 0,5 procent i kvartalet och 7,5 Mdkr eller 14 procent jämfört med första kvartalet 2023
 • Nettokassan uppgick till 10,3 Mdkr, eller 13,9 Mdkr proforma för försäljningen av Tele2 och styrelsens föreslagna extra kontantutdelning på 6,4 Mdkr

En telefonkonferens kommer att hållas idag kl. 10.00 CET för att presentera resultatet.

Länk till webcasten (för att lyssna):

https://edge.media-server.com/mmc/p/mnt79duk

De som önskar ställa frågor under telefonkonferensen är välkomna att registrera sig via nedan länk. Deltagare får telefonnummer och kod i samband med registreringen. Ring gärna in ett par minuter innan telefonkonferensen börjar.

Länk till telefonkonferensen (för deltagare):

https://register.vevent.com/register/BIcfe661c611034f5fbe9d59e8cfae1e69

Bilagor