Kinneviks bokslutskommuniké 2022

02 Feb 2023, 08:00 am · Regulatory information

”Inflation och stigande räntor har lett till en markant lägre riskaptit bland investerare efter två år av överflöd. Detta har särskilt påverkat hur tillväxtbolag som våra värderas av marknaden, och har därigenom haft en betydande negativ inverkan på Kinneviks substansvärde under 2022. Våra portföljbolag vidtar ett antal åtgärder för att förbättra sin lönsamhet och minska sitt beroende av ny finansiering och har startat det nya året med mer motståndskraftiga affärsplaner. Detta i kombination med vår egen starka finansiella ställning, vår långsiktighet och vår aktiva ägarmodell gör att vi alltjämt kan hålla fokus på att fortsätta leverera på vår strategi.”

Georgi Ganev, Kinneviks vd

Viktiga händelser

 • Vi ledde en private placement i Recursion, ett bioteknikföretag med flera produkter i kliniskt stadie, och investerade i Mews, en molntjänst för hospitality management som förenklar och automatiserar verksamheten för moderna hotellägare och deras gäster
 • H2 Green Steel, den framtida svenska tillverkaren av grönt stål i ett integrerat, digitaliserat och cirkulärt stålverk, adderades till vår framväxande portfölj inom climate tech
 • Oda tog in totalt 1,5 MdNOK i nytt kapital från nya investerare, med deltagande från Kinnevik, och fortsätter sin geografiska expansion
 • Kinnevik fick dubbelt erkännande för vårt ledarskap inom hållbarhet – vi var det enda bolaget som tilldelades den högsta kategorin i Honordex Inclusive Index Report 2022, och ett av de bäst presterande bolagen i Sverige enligt en hållbarhetsranking gjord av Lunds Universitet

Investeringsverksamhet

 • Vi investerade 2,6 Mdkr under det fjärde kvartalet, däribland:
  • 843 Mkr i Recursion
  • 436 Mkr i Mews
  • 275 Mkr i H2 Green Steel
  • 471 Mkr i Oda
 • Under helåret 2022 investerade vi totalt 5,7 Mdkr och frigjorde totalt 7,0 Mdkr genom försäljningarna i Tele2 och Teladoc

Finansiell ställning

 • Substansvärdet uppgick till 52,9 Mdkr (189 kr per aktie), en minskning med 5,1 Mdkr eller 9% i kvartalet och 19.5 Mdkr eller 27% under helåret
 • Nettokassan uppgick till 10,4 Mdkr, motsvarande 24% av portföljvärdet vid årets slut

En telefonkonferens kommer att hållas idag kl. 10.00 CET för att presentera resultatet.

Länk till webcasten (för att lyssna): https://edge.media-server.com/mmc/p/x9iygeu8

De som önskar ställa frågor under telefonkonferensen är välkomna att registrera sig via nedan länk. Deltagare får telefonnummer och kod i samband med registreringen. Ring gärna in ett par minuter innan telefonkonferensen börjar.

Länk till telefonkonferensen (för deltagare): https://register.vevent.com/register/BIc2fff370613c42c584d2b65d222631c0