Kinneviks bokslutskommuniké 2021

03 feb 2022, 08:00 am · Regulatory information

”Under 2021 omviktade vi vår portföljs sammansättning väsentligt mot yngre, privata tillväxtbolag. Genom utdelningen av Zalando, en avkastning i våra privata bolag om nästan 80 procent och en aktiv omallokering av kapital, avslutade vi året med en mer balanserad uppsättning tillväxtföretag, en portfölj med hälften av kapitalet investerat i privata bolag, och en starkare finansiell ställning än vad vi inledde året med.”

Georgi Ganev, Kinneviks vd

Viktiga strategiska händelser

 • Vi investerade 25 MUSD i Pleos finansieringsrunda på 200 MUSD för att fortsätta bygga på vår avkastning som i dagsläget överstiger mer än 10x vårt investerade kapital
 • TravelPerk reste 115 MUSD, varav 25 MUSD från oss, till en premie på 80 procent jämfört med förra kvartalets värdering – ett bevis på hur grundaren Avi Meir och hans team styrde företaget genom pandemin
 • Vi fortsatte att stärka vår tillväxtportfölj genom tre nya investeringar – Jobandtalent, ett världsledande digitalt bemanningsföretag, Vay, ett ledande mobilitetsföretag, och Nick's, en global innovatör inom food tech
 • Mathem ingick avtal om en sammanslagning med Mat.se, Axfoods renodlade e-handelsverksamhet, samt ingick ett strategiskt leveranssavtal med Axfoods inköps- och logistikarm Dagab
 • VillageMD och Walgreens Boots Alliance slutförde deras transformativa transaktion för att utöka sitt partnerskap
 • Vi lanserade uppdaterade D&I-mål för 2022 och publicerade vårt nya hållbarhetslänkade finansieringsramverk

Investeringsverksamhet

 • Vi investerade 2.370 Mkr i kvartalet - 1.471 Mkr i våra nya bolag Jobandtalent, Vay och Nick's, och 899 Mkr i följdinvesteringar i Cityblock, Pleo and TravelPerk
 • Vi omallokerade betydande kapital inom vår tillväxtportfölj genom att frigöra 5,3 Mdkr från Teladoc och VillageMD till avkastningar överstigande 5x respektive 7x
 • Investeringar under 2022 förväntas ligga i linje med genomsnittet under 2019-21 då vi strävar efter att bibehålla vårt investeringsmomentum

Finansiell ställning

 • Substansvärdet uppgick till 72,4 Mdkr (260 kr per aktie), en minskning med 3,5 Mdkr eller 4,6% i kvartalet och en ökning med mer än 10 Mdkr eller 16% under 2021 (exklusive Zalando)
 • Nettokassan uppgick till 5,4 Mdkr, motsvarande 8,0% av portföljvärdet, vid årets slut

Händelser efter kvartalet

I januari investerade vi 60 MUSD i Transcarent, det första helomfattande vård- och omsorgsbolaget för egenförsäkrade arbetsgivare

Organisation

 • I december utsågs Samuel Sjöström till Chief Strategy Officer och medlem i Kinneviks ledningsgrupp
 • Tatiana Shalalvand började på Kinnevik som Investment Director i januari 2022

En telefonkonferens kommer att hållas idag kl. 10.00 CET för att presentera resultatet. Presentationen kommer att hållas på engelska och även finnas tillgänglig som audiocast på Kinneviks webbplats, www.kinnevik.com.

Länk till audiocast: https://edge.media-server.com/mmc/p/ih9boimp

De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen är välkomna att ringa in på nedanstående nummer. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:
UK: +44 3333000804
US: +1 6319131422
SE: +46 856642651

Kod: 59602555#