Kinnevik publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021

07 apr 2022, 08:00 am · Regulatory information
Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) publicerade idag sin årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021 på sin hemsida www.kinnevik.com.

”Vi har höga ambitioner inom hållbarhet därför att vi är övertygade om att det skapar bättre bolag och genererar betydligt högre aktieägarvärde. Vi har sett om och om igen att de bolag som bedriver sin verksamhet på ett hållbart sätt kan erbjuda bättre produkter och tjänster till sina kunder, lyckas rekrytera de bästa medarbetarna och presterar därmed bättre än konkurrenterna över tid.”

Georgi Ganev, Kinneviks vd

Höjdpunkter från hållbarhetsrapporten 2021

  • Vi fortsatte utrullningen av vår klimatstrategi i portföljen. Vid slutet av 2021 hade bolag som representerar 52% av portföljens värde mätt sina utsläpp i scope 1, 2 och relevanta scope 3-kategorier i enlighet med GHG-protokollet, jämfört med 28% vid slutet av 2020 på jämförbar basis
  • Vi har aktivt stöttat flertalet av våra bolag med att implementera framåtriktade strategier för mångfald och inkludering. Därtill har 24% av Kinneviks investeringar i nya bolag under 2021 varit i bolag som grundats av kvinnor, vilket kan jämföras med vårt mål om 10%. I februari 2022 publicerade vi uppdaterade och mer ambitiösa mål för mångfald och inkludering för att bredda vårt förhållningssätt till mångfald och understryka vikten av inkludering
  • Vi fortsatte att förbättra strukturen kring styrningen i flertalet bolag, med särskilt fokus på nya portföljbolag. Under 2021 ökade den genomsnittliga ESG-scoren med 12 procentenheter på jämförbar basis
  • I november 2021 publicerade Kinnevik ett hållbarhetslänkat finansieringsramverk som ett nästa steg i att integrera Kinneviks ambitioner inom hållbarhet i vår finansiering. De slutliga inlösenpriserna för obligationerna beror på vår förmåga att uppfylla årliga hållbarhetsmål

Bilagor