Kinneviks bokslutskommuniké 2020

04 Feb 2021, 08:00 am · Regulatory information

2020 var ett år som inte liknar något annat vi har upplevt. Trots de positiva nyheterna kring utrullningen av vaccin fortsätter Covid-19 att ha en förödande inverkan på människors liv och på ekonomier över hela världen. För Kinnevik har det på många sätt varit ett år av prövningar men också ett av de mest framgångsrika någonsin.

Georgi Ganev, Kinneviks vd

Viktiga strategiska händelser

 • Zalando rapporterade en mycket stark och lönsam tillväxt under tredje kvartalet och värvade över 1 miljon nya kunder under Cyber Week. Global Fashion Group tog framgångsrikt in 120 MEUR i nytt kapital via en aktieemission
 • Vi fortsatte att backa vinnarna i vår portfölj och deltog i en finansieringsrunda om 160 MUSD i Cityblock som värderade bolaget till över 1 miljard USD, och i en finansieringsrunda om 526 MSEK i Budbee ledd av AMF
 • Partnerskapet mellan VillageMD och Walgreens Boots Alliance accelererades och Walgreens stödjer utrullningen av upp till 700 primärvårdskliniker, en ökning från tidigare 500 kliniker
 • Kinnevik investerade i två nya matbolag, HungryPanda, en global ledare inom hemleverans av asiatisk mat, och Simple Feast, en ledande leverantör av färdiga matkassar med växtbaserade ingredienser
 • Som ett bevis på vårt hållbarhetsarbete rankades Kinnevik som Sveriges mest hållbara investmentbolag av Dagens Industri och Aktuell Hållbarhet, och vi var en av tre finalister till AllBrights jämställdhetspris
 • Våra bolag inom resesektorn och på utvecklingsmarknader fortsatte att påverkas negativt av Covid-19

Organisation

 • Natalie Tydeman började på Kinnevik som Senior Investment Director i januari 2021

Investeringsverksamhet

 • Under kvartalet uppgick totala investeringar till 794 Mkr varav:
  • 311 Mkr i HungryPanda
  • 145 Mkr i Cityblock
  • 105 Mkr i Budbee
  • 96 Mkr i Simple Feast
 • Därtill förvärvade vi aktier i Alliance Data till ett värde av 121 Mkr som en del i försäljningen av Bread
 • Vi mottog 1,7 Mdkr i kontantlikvid under kvartalet, inklusive:
  • 1,2 Mdkr från fusionen mellan Livongo och Teladoc Health
  • 495 Mkr från försäljningen av Bread till Alliance Data

Finansiell position

 • Substansvärdet uppgick till 111,7 Mdkr (402 kr per aktie), en ökning med 3,8 Mdkr eller 4% under kvartalet
 • Nettokassan uppgick till 4,8 Mdkr, motsvarande 4,5% av portföljvärdet vid kvartalets slut

Händelser efter kvartalet

 • I februari investerade Kinnevik 70 MUSD i Vivino, den ledande vinappen och marknadsplatsen för vin på nätet


En telefonkonferens kommer att hållas idag kl. 10.00 CET för att presentera resultatet. Presentationen kommer att hållas på engelska och även finnas tillgänglig som audiocast på Kinneviks webbplats, www.kinnevik.com.

Länk till audiocast: https://edge.media-server.com/mmc/p/a97or8rx

De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen är välkomna att ringa in på nedanstående nummer. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:
UK: +44 3333 000 804
SE: +46 8 566 426 51
US: +1 631 913 1422

Kod: 69100644#

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2021 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef

Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.