Kinnevik: Bokslutskommuniké 2018

14 Feb 2019, 08:00 am · Regulatory information

"Mitt första år som VD för Kinnevik har kantats av fortsatt transformation, där vi bland annat har genomfört en strategiskt viktig sammanslagning samt investerat i tio nya bolag i våra fokusområden"

Georgi Ganev, Kinneviks vd

VIKTIGA HÄNDELSER I PORTFÖLJEN

  • Tele2 har fortsatt att exekvera på sin strategi genom slutförandet av de transformativa sammanslagningarna i Sverige och Nederländerna samt genom utnyttjandet av säljoptionen avseende verksamheten i Kazakstan
  • Den 9 Januari 2019 sekundärnoterades Millicoms aktier på Nasdaq-börsen i New York, vilket förbättrar likviditeten i aktien samt ger bolaget möjlighet att nå en större investerarbas

INVESTERINGSAKTIVITET

  • Investeringar om totalt 392 Mkr under det fjärde kvartalet, varav 227 Mkr i Travelperk, vilka tillhandahåller en plattform  som underlättar företags planering av resor, 111 Mkr i Livongo och resterande 54 Mkr i ett antal andra befintliga innehav
  • Till följd av fusionen mellan Tele2 och Com Hem så erhöll Kinnevik 1,2 Mdkr kontant och 3,6 Mdkr i Tele2 aktier, i utbyte mot aktierna i Com Hem
  • Den 14 februari 2019 meddelade Kinnevik att man förbundit sig att investera 0,9 Mdkr i MatHem, Sveriges ledande fristående onlinebaserade matbutik, för en ägarandel om 38%

FINANSIELL STÄLLNING

  • Substansvärdet uppgick till 70,5 Mdkr (256 kr per aktie), en minskning med 8,2 Mdkr eller 10% under kvartalet, drivet av en negativ aktiekursutveckling i Zalando och andra e-handelsbolag vilken till viss del kompenserades av positiv utveckling i både Tele2 och Millicom
  • Nettoskulden minskade under kvartalet med 1,2 Mdkr till 2,9 Mdkr, till följd av Tele2 / Com Hem fusionen samt att Kinnevik erhöll den andra halvan av Millicoms årliga utdelning, vilket motsvarar en belåningsgrad om 4% av portföljvärdet

REKOMMENDATION FÖR UTDELNING 2018

  • Kinneviks styrelse rekommenderar en ordinarie utdelning om 8,25 kr per aktie för 2018 motsvarande en direktavkastning om 3,9%. Årsstämman kommer att hållas den 6 maj 2019

En telefonkonferens kommer att hållas idag den 14 februari 2019 kl. 10.00 CET för att presentera resultatet.

Länk till audiocast: https://edge.media-server.com/m6/p/qmfqcfxs

De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen är välkomna att ringa in på nedanstående nummer. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:


UK: +44 203 364 5374
SE: +46 8 505 564 74
US: +1 855 753 2230

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef

Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Bokslutskommuniké 2018

--
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire