Kinnevik: Bokslutskommuniké 2017

09 Feb 2018, 08:00 am

KV 4 2017: UTVECKLING I DE OPERATIVA BOLAGEN

 • Zalando hade lönsam tillväxt i fjärde kvartalet och ett helårsresultat i linje med bolagets vägledning
  Preliminär omsättningstillväxt i fjärde kvartalet på 21,2-23,2% och en EBIT-marginal på 8,1-8,9%
 • Millicom rapporterade fortsatt positiv tillväxt i Latinamerika drivet av övergången till höghastighetsdatatjänster
  Organiska tjänsteintäkter ökade i fjärde kvartalet med 2% och EBITDA-marginalen uppgick till 36%
 • Tele2 avslutade året med stark organisk tillväxt och uppfyllde eller överträffade vägledningen för helåret
  Omsättningen i fjärde kvartalet ökade med 5% och EBITDA-marginalen uppgick till 23%
 • Com Hem hade ytterligare ett kvartal med stark volymtillväxt i Com Hem segmentet
  Omsättningstillväxt i fjärde kvartalet på 1,4% och en organisk underliggande EBITDA-marginal på 40%
 • MTG rapporterade rekordförsäljning, stark tillväxt ock ökat resultat under kvartalet
  Organisk omsättningstillväxt på 10% och en EBIT-marginal på 9%

HELÅR 2017: UTVECKLING I DE OPERATIVA BOLAGEN

 • Zalando hade en preliminär omsättningstillväxt för helåret på 23,1-23,7% och en EBIT-marginal på 4,7-4,9%
 • Millicom ökade de organiska tjänsteintäkterna för helåret med 0.2% och EBITDA-marginalen uppgick till 36%
 • Tele2 hade en omsättningstillväxt för helåret på 18% och en EBITDA-marginal på 26%
 • Com Hem hade en omsättningstillväxt för helåret på 26% och en organisk underliggande EBITDA-marginal på 41%
 • MTG hade en organisk omsättningstillväxt på 8% och en EBIT-marginal på 7%

INVESTERINGSAKTIVITET

 • Investeringar i fjärde kvartalet om 116 Mkr varav 106 Mkr i BIMA. Nettoinvesteringar uppgick till 113 Mkr i kvartalet
 • Investeringar under helåret om totalt 4,8 Mdkr, varav 3,7 Mdkr i Com Hem. Försäljningarna uppgick till totalt 5,3 Mdkr, varav 4,1 Mdkr avser Rocket Internet

FINANSIELL STÄLLNING

 • Substansvärdet uppgick till 90,6 Mdkr (329 kr per aktie) per den 31 december 2017
  • Ökning med 5,0 Mdkr eller 6% under fjärde kvartalet drivet av en uppgång om 2,1 Mdkr för Zalando och en uppgång om 1,1 Mdkr för Tele2
  • Ökning med 18,2 Mdkr eller 25% för helåret
 • Nettoskuld om 1,1 Mdkr per den 31 december 2017, vilket motsvarar en skuldsättning på 1%

REKOMMENDATION FÖR UTDELNING 2017

 • Kinneviks styrelse rekommenderar en ordinarie utdelning om 8,25 kr per aktie för 2017, en årlig ökning med 3,1%, och motsvarande en direktavkastning om 3,0%
 • Årsstämman kommer att hållas den 21 maj 2018

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT

 • Den 10 januari 2018 meddelade Tele2 och Com Hem att deras styrelser kommit överens om att gå samman för att skapa en ledande integrerad operatör
 • Den 1 februari 2018 meddelade MTG att bolaget överenskommit om en sammanslagning av sina nordiska verksamheter med TDC Group för att skapa en helkonvergerad media- och kommunikationsleverantör

En telefonkonferens kommer att hållas idag den 9 februari 2018 kl. 10.00 CET för att presentera resultatet.

Länk till audiocast: https://edge.media-server.com/m6/p/q3tcir8t

Telefonnummer:
UK: +44 20 3364 5374
SE: +46 8 505 564 74
US: +1 855 753 2230

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2018 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef

Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala konsumentbolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, investerar i och leder snabbt växande verksamheter i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att leverera både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga välstyrda bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn.

Bokslutskommuniké

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire