Kinnevik: Bokslutskommuniké 2015

11 Feb 2016, 08:01 am

FJÄRDE KVARTALET 2015

Utveckling i de operativa bolagen

 • Zalandos preliminära intäkter under kvartalet växte med 30-31%, med en rörelsemarginal på 7-9%
 • Millicom rapporterade intäkter om 1,68 miljarder dollar - tjänsteintäkter organisk tillväxt 6%
 • Tele2 lanserade sitt 4G-nätverk i Nederländerna och kom överens med Kazakhtelecom om en sammanslagning av deras respektive mobilverksamheter

Kinneviks investeringsverksamhet

 • Försäljningen av Kinneviks innehav om 31% i Avito för ett totalt kontant vederlag om 846 MUSD slutfördes den 15 december
 • Kinneviks polska jordbruksbolag Rolnyvik såldes för ett totalt kontant vederlag om cirka 385 Mkr

Kinneviks finansiella ställning

 • Substansvärde om 83,5 Mdkr, upp med 1,4 Mdkr i kvartalet, samt en stark balansräkning med en nettokassa på 7,6 Mdkr
 • Kammarrätten biföll Kinneviks yrkande i skattemål om 702 Mkr

HELÅRET 2015

Utveckling i de operativa bolagen

 • Zalandos preliminära intäkter under helåret växte med 33-34% till nästan 3 miljarder euro, med en justerad rörelsemarginal på 3-4%
 • Millicoms mobila kundbas ökade med nästan 6 miljoner till 63 miljoner kunder med 30% datapenetration
 • Tele2s mobila tjänsteintäkter från slutkund ökade med 5% i lokala valutor
 • Global Fashion Group meddelade en bruttoförsäljningstillväxt i euro om 61% för årets första nio månader

Kinneviks investeringsverksamhet

 • Investeringar om 1,6 Mdkr fokuserade på existerande bolag, nettoinvesteringar om 430 Mkr exklusive försäljningen av Avito
 • För 2016 förväntas nettoinvesteringar uppgå till 2-3 Mdkr

Kinneviks finansiella ställning

 • Kinneviks styrelse rekommenderar att årsstämman fattar beslut om en ordinarie utdelning om 7,75 kr per aktie för 2015, en ökning om 7%
 • Idag meddelades att Kinneviks styrelse har beslutat att genomföra ett återköpsprogram om 500 Mkr mellan 15 februari och 23 mars
Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1985368