Kinnevik: Zalando planerar en börsintroduktion 2014

03 Sep 2014, 08:06 am

Investment AB Kinnevik meddelade idag att Zalando annonserat planer på en börsintroduktion samt en notering på Frankfurtbörsen under 2014.

Zalando avser att lansera ett erbjudande om ca 10-11% av bolagets aktier efter börsintroduktionen. Erbjudandet kommer, om det fullföljs, att bestå av endast nyemitterade aktier i Zalando Kinnevik äger i nuläget 36% av Zalando.

I samband med tillkännagivandet tillhandahåller Zalando ytterligare finansiell information, samt ett antal nyckeltal, se sid se sid 2-12 av detta pressmeddelande samt https://corporate.zalando.com/.

"Kinnevik är mycket positiva till Zalandos planer att notera bolagets aktie på Frankfurtbörsen. Vi investerade första gången i Zalando 2010 och har därefter investerat kontant 5,5 miljarder kronor för att bli bolagets största aktieägare. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med Zalandos grundare och ledning, och att fortsätta stödja deras framtida tillväxtambitioner efter att noteringen slutförts" kommenterade Kinneviks VD Lorenzo Grabau.

Informationen är sådan som Investment AB Kinnevik (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 3 september 2014 kl. 8.00.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik är ett ledande svenskt investeringsbolag, inriktat på aktivt och långsiktigt ägande. Kinnevik investerar huvudsakligen i innovativa tillväxtbolag som med hjälp av teknik utvecklar nya tjänster med konsumentfokus. De flesta av våra innehav finns inom sektorerna kommunikation, E-handel, underhållning och finansiella tjänster. Kinnevik har betydande ägarandelar i mer än 50 bolag i mer än 80 länder som tillsammans sysselsätter 90 000 människor på fem kontinenter.

Kinnevik är en aktiv ägare och utövar sitt inflytande via portföljbolagens styrelser. Bolaget grundades 1936 av tre svenska familjer, som fortsätter att utöva ett aktivt ägarskap och uppmuntra entreprenörsandan i Kinnevik.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B. Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1853372