Kinnevik: Delårsrapport 1 januari-30 juni 2013

19 Jul 2013, 08:02 am
Viktiga händelser under andra kvartalet
 • Kinnevik erhöll 3,8 miljarder kronor som ett resultat av inlösenprogrammet i Tele2.
 • Kinnevik utnyttjade i slutet av juni sin option att förvärva ytterligare 3,5% av aktierna i Zalando för en köpeskilling om 100 MEUR. Transaktionen kommer att slutföras i juli.
 • Kinnevik tecknade sin del av nyemissionen i CDON Group och investerade ett belopp om 129 Mkr.

Reviderad utdelningspolicy

 • Kinneviks styrelse har reviderat Kinneviks utdelningspolicy. Enligt den uppdaterade policyn ska Kinnevik sträva efter en kontinuerligt ökande årlig utdelning. Vid införandet av policyn har den nuvarande nivån om 6,50 kr per aktie använts som utgångspunkt.

Finansiell utveckling under andra kvartalet

 • Substansvärdet minskade under andra kvartalet med 1.553 Mkr, efter en lämnad utdelning om 1.803 Mkr, och uppgick till 55.535 Mkr vid utgången av juni, motsvarande 200,26 kr per aktie.
 • Koncernens totala intäkter uppgick till 410 (549) Mkr och resultat per aktie uppgick till 0,62 (-22,58) kronor.
 • Bedömd värdeförändring av onoterade innehav uppgick till 791 Mkr under kvartalet, varav Zalando ingår med ett positivt belopp om 1.342 Mkr.
 • Nya investeringar uppgick till 1.055 Mkr under andra kvartalet, varav 1.031 Mkr inom Online.

Finansiell utveckling under första halvåret

 • Substansvärdet minskade under första halvåret med 6% till 55.535 Mkr vid utgången av juni.
 • Koncernens totala intäkter uppgick till 780 (651) Mkr och resultat per aktie uppgick till -5,21 (-12,54) kr.
 • Nya investeringar uppgick till 1.454 Mkr under det första halvåret, varav 1.415 Mkr inom Online inklusive 876 Mkr avseende nyttjad option i Zalando.
Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1717572